EU inför koldioxidtullar på importerade varor

Vad händer

EU inför en tulltaxa på importerade varor som genererar koldioxidutsläpp, till exempel stål och cement.

Kontext

Tulltaxan, som kallas The Carbon Border Adjustment Mechanism, innebär att importörer måste rapportera koldioxidutsläpp från produkter som säljs till europeiska länder.

will apply to seven products whose production is carbon intensive and are deemed at significant risk of carbon leakage: aluminium, cement, electricity, fertilisers, hydrogen, iron and steel.

Energy Monitor: As EU carbon border levy looms, businesses scramble to get ready

Från 2026 måste företag som importerar varor till Europa betala en tullavgift för koldioxidutsläpp motsvarande det som europeiska bolag betalar i systemet för utsläppshandel.

Företagen som inte rapporterar sina utsläpp får böta upp till 50 euro per ton koldioxidekvivalenter.

Turkiet, Ukraina, Kina och Ryssland är de länder som påverkas mest av den nya tullen, länder med störst mängd exportvaror som orsakar utsläpp.

Vad har det för betydelse

Bryssel hoppas att Europas marknadskraft ska få utländska företag att minska sina utsläpp för att undvika koldioxidavgiften.

I nyheterna

Lämna ett svar