IEA: koldioxidutsläpp från elproduktion kan vända i år

Vad händer

Globala koldioxidutsläpp från energianvändning kan nå sin topp redan detta år enligt siffror från International Energy Agency (IEA).

Kontext

I sin årliga rapport World Energy Outlook presenterar IEA data och förklarar att minskningen i utsläpp beror framförallt på energikrisen som utlöstes av Rysslands invasion av Ukraina.

Enligt uppgifter från International Energy Agency kommer användningen av kol, olja och gas att nå sin högsta punkt 2025, två år tidigare än tidigare förväntat. IEA bedömer också att kol, olja och gas kommer att nå sin topp före 2030. Denna förändring drivs av den snabbt växande användningen av fria energiteknologier som solenergi och vindkraft. På solenergiområdet har IEA ökat sin prognos med 69 procent för den globala kapaciteten jämfört med förra året.

Kinas ekonomi mattas av och hjälper klimatet

En annan nyckelfaktor är förändringarna i Kinas ekonomi. Med en avmattning i tillväxten och en uppväxling mot sektorer som använder mindre kol, kommer Kinas efterfrågan på fossila bränslen att toppa 2024.

Uppväxlingen till fri energi sker snabbare globalt än många inser, med teknologier som solenergi, vindkraft och elbilar som nu är etablerade och fortsätter att växa i användning.

IEA prognosticerar 20 procent fler elbilar på vägarna och 13 procent mer vindkraftskapacitet till 2030 vilket kommer bidra till minskad efterfrågan på fossila bränslen. (Detta har jag lite svårt att ta in, hur kan de göra en så grov miss?)

Vad har det för betydelse

Trots den positiva utvecklingen inom fri energi framhäver IEA att det är nödvändigt med större investeringar för att nå en utsläppsfri värld. De påpekar även riskerna med investeringer i fossila bränslen som kan sätta 1,5°C-målet utom räckhåll.

Källor

Lämna ett svar