Elektricitet, inte kraft energi, el eller effekt

När du pratar om energifrågor rekommenderar jag att du använder ordet elektricitet. Undvik ord som kraft, energi, el och effekt. Elektricitet är konkret och kvantifierbart. Kraft är oklart. Energi är mångtydigt. El är en förkortning. Effekt är komplext. Elektricitet når mottagaren.

Elektricitet är konkret. Det förbrukas ungefär som ett glas vatten. Vi kan förstå elektricitet som elektroner som färdas genom elkablar på liknande sätt som vattendroppar som rör sig i en vattenslang.

Elektricitet är kvantifierbart. Det finns mindre elektricitet kvar i ett ficklampbatteri än när du tände lampan. En solpanel genererar ett visst antal wattimmar, en viss mängd elektricitet.

Kraft är oklart. Trots att kraft (kärnkraft, vindkraft, vattenkraft) i praktiken alltid syftar på elektricitet är ordets innebörd oklar för många.

Energi är mångtydigt. Det är en fysikalisk storhet som inte kan förbrukas, det kan bara omvandlas. Energi kan handla om värme, elektricitet eller rörelse.

El är en förkortning. Skriv ut hela ordet, elektricitet, och använd det konsekvent.

Effekt är komplext. Effekt är måttet på energiförbrukning per tidsenhet, till exempel mängden elektricitet en lampa förbrukat när den lyst en timme. Många som jobbar med elektricitet och energiteknik använder effekt korrekt. Men lekmän har svårt att förstå och relatera till ordet.

Elektricitet når mottagaren.

Använd ordet elektricitet istället för kraft, energi, el eller effekt.

Källor

Lämna ett svar