Aktivism hämtar styrka i nuet

Fossileran är deprimerande men den är vårt förgångna.

Vi oroar oss för en katastrofal framtid men den finns i våra sinnen.

När vi agerar för en friskare natur kan vi känna närvaro, harmoni och lugn.

If you are depressed, you are living in the past. If you are anxious, you are living in the future. If you are at peace, you are living in the moment.

– Lao Tzu

Lämna ett svar