EUs utsläpp har minskat, inte ökat som de flesta tror

Vad händer

Tre av fyra svenskar tror att utsläppen ökat inom EU trots att de minskat med cirka 30 procent från 1990.

Kontext

Endast 4 procent av Sveriges befolkning tror att EUs utsläpp minskat med trettio procent sedan 1990, trots att detta är sant.

Det visar en ny Novus-undersökning som Fossilfritt Sverige beställt. Den visar även att allmänheten kraftigt underskattar EU:s nya klimatlagar.   

Fossilfritt Sverige: Undersökning: Tre av fyra tror att utsläppen i EU ökat – trots kraftig minskning

EUs utsläpp har minskat från 1990 primärt på grund av utsläppshandeln EU ETS och ökade klimatkrav på fordonsindustrin.

Novus undersökning visar att trettionio procent av Sveriges befolkning tror att utsläppen ökat med trettio procent sedan 1990. Trettiosex procent tror att utsläppen ökat med 10 procent och bara fyra procent svarar rätt, att EUs utsläpp minskat med trettio procent.

Hur tror du att utsläppen av växthusgaser utvecklats inom EU mellan 1990 och 2021?

Allmänheten om kunskapsfrågor rörande hur utsläpp av växthusgaser inom EU har utvecklats och vad ”Fit för 55” står för. (pdf)

Undersökningen visar även att människor inte verkar känna till EU:s höga ambitioner inom klimatområdet. Mer än varannan person tror att EU:s nya klimatlagar Fit for 55 innebär att utsläppen ska minska med 55 procent till 2055 jämfört med 1990. Det är en grov underskattning – minskningen ska vara gjord redan om sex år.

Fossilfritt Sverige: Undersökning: Tre av fyra tror att utsläppen i EU ökat – trots kraftig minskning

Konsumtionsbaserade utsläpp minskar också

En vanlig invändning är att utsläppen från konsumtion inte räknas in men statistiken visar att även dessa minskar.

F1CO₂-emissions by perspective, EU, 2010-2021.png

Vad har det för betydelse

Vårt agerande ger resultat! Utsläppen minskar samtidigt som våra ambitioner ökar. Det är ett kvitto på att politik och teknik ger resultat och vi kan använda denna insikt som hävstång för att gå ännu fortare fram.

Källor

Lämna ett svar