Ökad frihet och lägre kostnader med materialåtervinning

Istället för engångsartiklar ska vi satsa på material som kan användas många gånger. Först då kan vi minska beroendet av material och bränslen. Det kan liknas vid att hushålla med våra material och inte slösa bort det vi redan har.

Fossileran handlade om engångsartiklar; engångsrakhyvlar, engångstandborstar, engångsbränslen, engångsenergi. Ett gigantiskt slöseri!

Med fri energi som solenergi och vindkraft använder vi samma energikälla om och om igen, miljontals gånger, och kan fokusera på att återvinna material som används vid produktion av paneler, batterier och propellrar.

Why we need to recycle clean energy technologies — and how to do it

Canary Media

Bildlicens solpaneler

Lämna ett svar