Uppväxlingen från olja och bensin till elektricitet kommer bättra spädbarns hälsa

Spädbarn som bor i områden med förhöjda halter av luftföroreningar har försämrad lungfunktion redan vid sex månaders ålder. Det menar forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm som efterlyser åtgärder för att sänka halterna av luftföroreningar i Sveriges tätorter.

Miljö&Utveckling: Studie: Spädbarn som utsätts för luftföroreningar har sämre lungfunktion

Bildkälla: avgaser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *