Energimyndigheten har fått i uppdrag hitta nya områden lämpliga för havsbaserad vindkraft

Hur kan vi öka energiutvinningen till havs? Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att peka ut nya områden som är lämpliga för havsbaserad vindkraft. Målet är att möjliggöra för ytterligare 90 TWh ny elproduktion per år.

Energinyheter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *