Rekordintresse för andelar i solcellsparker

Genom att köpa andelar i solcellsparken blir andelsägaren sin egen elproducent utan att behöva montera upp några egna solpaneler på taket. Andelsägarnas solpaneler producerar el som får ett värde varje månad i kronor baserat på marknadspris. När de sedan får sin vanliga elfaktura för hela sin elkonsumtion dras beloppet från solcellsandelarna av från fakturan.

Solenerginyheter: Intresset att köpa andelar Solpunktens solcellspark har varit rekordstort

Mer om andelar i solcellsparker.

Lämna ett svar