Fler satsningar på batterilagring i större skala

För att kunna accelerera utbyggnaden av förnybara energislag som solenergi och vindkraft, som är intermittenta energislag, är smarta och storskaliga energilösningar för att stabilisera elnätet nödvändiga.

Därför kommer Varberg Energis batteripark att vara ansluten till frekvensmarknaden och sälja stödtjänster i syfte att stabilisera elnätet och optimera effektuttaget. Energilager som detta bidrar till att skapa balans mellan produktion och förbrukning som blir allt viktigare när mängden förnybar elproduktion växer i takt med att elbehovet i samhället ökar.

Energinyheter.se: Stor batteripark uppförs av Soltech i Varberg

Lämna ett svar