Vad hindrar solenergin i Sverige

Det är högt tryck på solenergileverantörer, tillverkare och montörer. Men det finns även hinder för utvecklingen, som tillgången till kunnig personal och råmaterial. Intresseorganisationen Fastighetsägarna tar upp två hinder för solenergins spridning i Sverige

Energiskatten

El som produceras och förbrukas i Sverige är beskattad med en energiskatt. Att som fastighetsägare betala skatt för solel som man själv producerar och konsumerar kan kännas ologiskt menar han. Nu har effektgränsen för undantag från skatten höjts en andra gång och ligger sedan sommaren 2021 på 500 kW.

Dagens Industri: Här är hindren mot ännu mer solenergi

Handläggningstider

Handläggningstiden är lång för tillstånd att ansluta en fastighet till elnätet.

”Då behövs tillstånd från elnätsägarna. I Stockholm är det Ellevio, men annars kan det vara EON eller Vattenfall. Dessa tillstånd är en trång sektor och kan ta ett och halvt år, kanske ännu längre.”

Dagens Industri: Här är hindren mot ännu mer solenergi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *