Regeringen föreslår höjd skattereduktion för solceller

En positiv nyhet från den nya regeringen är förslag om höjning av det gröna avdraget för installation av solceller. Avdraget föreslås höjas från 15 till 20 procent, begränsat till max 50000 kr per person och år.

I dag kan privatpersoner få en skattereduktion för att installera viss grön teknik, det så kallade gröna avdraget. Bland annat ges skattereduktion med 15 procent av arbets- och materialkostnaderna för installation av solceller. Detta stöd kan bidra till att fler hushåll väljer att installera solceller, vilket i sin tur kan leda till ökad produktion av förnybar el och minskat beroende av fossilbaserad elproduktion. Efterfrågan på solceller bör stimuleras ytterligare. Därför bör subventionsgraden för installation av solceller höjas från 15 till 20 procent.

Regeringen: Förslag om förstärkt skattereduktion för installation av solceller

I augusti 2022 anslöts 4500 nya solcellsanläggningar i Sverige.

Lämna ett svar