En svalare planet

Vad siktar vi egentligen mot? Är det möjligt att nå 350 miljondelar CO2 i atmosfären? När alla pratar om 1,5 grader och hur det är omöjligt och så vidare så glömmer vi lätt bort vårt mål. Som jag förstår vetenskapen bör vi försöka nå en koncentration av koldioxid på 350 miljondelar (ppm) i atmosfären. Det är vårt mål. Vi kanske upplever det som omöjligt men då har vi i alla fall satt ribban tillräckligt högt, något att sträva efter.

Hur når vi målet

Det självklara 👉🏽 Vi ska sluta förbränna kol, olja och gas så att vi inte ökar mängden CO2 i atmosfären. Människor agerar på en mängd sätt som ökar mängden koldioxid, det ska vi sluta med, antingen genom att ersätta nuvarande metoder och beteenden eller helt sluta med det som är skadligt.

Utöver det självklara bör vi minska mängden koldioxid i atmosfären. Mycket debatt handlar om hur vi kan suga ut koldioxid ur atmosfären och lagra tills nivåerna sjunkit och idag dök två nyheter upp i mitt flöde som tar upp det här på sätt jag inte stött på tidigare.

CCS kan bli betydelsefullt men hittills framstår det i mina ögon som en PR-idé, något som fossilindustrin lanserat för att kunna fortsätta sina utsläpp.

En annan väg framåt där vi vet vad vi får ut av våra insatser är att

Att det brasilianska folket valde Lula da Silva till president är kanske årets enskilt bästa händelse för klimatet. Under hans tidigare presidentskap minskade avskogningen drastiskt, något som vände under Bolsonaro, och Lula har lovat fortsätta sin tidigare gärning och siktar mot nettonoll avskogning.

Det finns väldigt mycket att göra och av den anledningen är det bra om vi har ett mål som inspirerar. 350 ppm i atmosfären är inspirerande, att lämna efter oss en svalare planet än den vi lever med nu.

Bildkälla

1 kommentar

Lägg till din

Lämna ett svar