Den globala prisutvecklingen för elektricitet…listans värsting

Prisutvecklingen har varit jämn för detta energislag, skillnaden på tio år är en dollar per megawattimme! Men i gengäld orsakar nummer sex i vår jämförelse mer skada än något annat energislag. Det här är tredje inlägget i vår serie om den globala prisutvecklingen för de olika energislagen.

Ja du gissade rätt, vi talar om…

Kol! Utsläppens bad boy, sämst i klassen, ondskans genius, public enemy number one. Kärt barn har många namn. Men priset för kol har inte förändrats åt något håll, 111 dollar per megawattimme år 2009 jämfört med 112 dollar år 2020. Kanske är det därför mänskligheten fortfarande förbränner alldeles för mycket kol och orsakar mer utsläpp än något annat energislag.

Prisutveckling för elektricitet från kol

Källa: Lazard (pdf)
ÅrDollar per megawattimme ($/MWh)
2009111
2010111
2011111
2012102
2013105
2014109
2015108
2016102
2017102
2018102
2019109
2020112
Källa: Lazard (pdf)

Analysen gjordes av det amerikanska företaget Lazard som har bedömt den avvägda energikostnaden, på engelska Levelized Cost of Energy (LCOE), för olika energislag. Här presenteras medelvärdet av högsta och lägsta LCOE för geotermisk elenergi.


Hur mycket är en megawatt?

Lämna ett svar