Små bäckar av energi

I takt med uppväxlingen till fri energi ser vi många nya metoder för att hantera problem, till exempel avfallsvatten för att kyla ner solpaneler och självförsörjande trafikljus med solceller.

Det finns en röd tråd här som jag vill belysa. Vårt energisystem blir bättre om det planeras och byggs både från centrala direktiv och fritt på kvarters- och kommunnivå. Sveriges energiförsörjning 2022 är en väldigt centraliserad hierarki men håller på att kompletteras med ett distribuerat energinätverk. Vi har enorma vattendammar, stora kärnkraftverk och en hel del bioenergi som nu kompletteras med vindkraftverk, solpaneler och lokal energilagring.

Ju mer värme och elektricitet som produceras och distribueras lokalt desto mer meningsfullt blir det att ta vara på alla de små bäckar av energi vi stöter på. Runtomkring oss finns energi som väntar på att kanaliseras och vi har just öppnat dörren till denna värld. Trafikljus med batterilagring och solceller skulle kunna bli ett diskret och autonomt system, som fungerar med lite service då och då men som inte kräver elektricitet utifrån men fungerar 24/7/365 och som fortsätter fungera även när stormar eller översvämningar gör en hel kommun strömlös. En samhällskomponent mindre för det nationella energisystemet att ta hänsyn till och försörja, check!

Du har energi i ditt hem och på arbetsplatsen som du inte tänker på men som kan användas. När du parkerar bilen på jobbet är den varm vilket är energi som inte används, kanske svårt utomhus men att täppa till parkeringshus så att de tar vara på värmen kan vara ett sätt att utnyttja värmen från bilarna. Värme och kyla som råkar finnas lokalt kan användas för att värma lokaler och hem eller för att kyla ner maskiner och minska belastningen för alla andra och kan i många fall ske utan input utifrån.

Vi har en energidebatt med tunnelseende helt inriktad på hur vi försörjer hela landet med el och som missar de många små flexibla lösningar som nu ser dagens ljus. Att vi i Sverige kan dra lärdom av det som sker i länder på andra sidan jorden är det globala mönstret att alla lär av alla och jordens alla samhällen hela tiden tar många små steg. Vi kan lära oss att ta vara på varandras kunskap, på energin runtomkring oss och omforma de system som skapades under industrisamhället. Vi kan leva friare liv med fri energi förutsatt att vi börjar forma vår omgivning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *