Top Ten Positive Climate Actions 2022 – The Angry Clean Energy Guy

Assaad W. Razzouk driver podcasten The Angry Clean Energy Guy som tar upp lösningar och framåtblickande idéer för energisamhället ofta med ett fokus på fri energi. I sitt senaste avsnitt tar han upp de tio mest positiva klimatåtgärderna 2022. Vi börjar 👇🏼 nedifrån (och på engelska)

10. Denmark makes internal flights fossil-free by 2030

Den danska regeringen har satt upp som mål att alla resenärer ska kunna välja miljövänligt inrikesflyg 2030.

9. Steelmakers shifting 100% to green steel

Tyska Thyssen Krupp och svenska H2 Green Steel är några av bolagen som satt upp ambitiösa mål för att ställa om till helt fossilfri stålproduktion.

8. Lawsuit against executive board members of oil company Shell

Styrelseledamöter från fossilindustrin ställs inför rätta för att inte ha agerat för att förhindra klimatkrisen. Åtalet mot Shells styrelseledamöter innebär att ledamöter för första gången blir personligt ansvariga för sina handlingar.

7. Demise of the Energy Charter Treaty

Energistadgefördraget faller samman efter ett år då en mängd länder lämnat avtalet, bland annat Frankrike, Nederländerna och Spanien. Avtalet har stått i vägen för stater att införa nya miljöregleringar.

6. Continuing acceleration of renewables worldwide

Fri energi har globalt ökat med åtta procent jämfört med 2021 och förväntas öka ännu mer nästa år.

5. Bans on the Sale of New Petrol Cars

Flera av världens största bilmarknader har lagstiftat om förbud för bensindrivna bilar, bland annat Kalifornien, staten New York och kinesiska Hainan.

Hainan island in the South China Sea says it will become China’s first region to ban sales of gasoline– and diesel-powered cars

CBS News: Chinese province plans to ban the sale of gasoline-powered cars


Eldrivna fordon fortsätter att ta över försäljningen vilket underminerar efterfrågan på bensin- och dieseldrivna bilar. Följden blir en sjunkande efterfrågan på bensin.

4. Germany Announced 100% renewables by 2035

Efter Rysslands invasion av Ukraina har Tyskland lagstiftat om de största klimatåtgärderna i landets historia. 200 miljarder euro har öronmärkts för den gröna uppväxlingen, fossilgasledningen Nordstream har stoppats och man har undanröjt en mängd hinder för snabbare etablering av fri energi.

3. The voters in Australia, France, US, Brazil voted for climate action

I några av världens största demokratier har väljarna röstat fram politiker som satsar stort på klimatåtgärder.

2. Mandatory european rules to curb deforestation

För att komma åt avskogningen har EU beslutat att företag ska besiktigas som importerar eller exporterar nötkött, kakao, kaffe, möbler, palmolja, gummi, soja och timmer.

1. The Inflation Reduction Act and CHIPS Act in the US

USAs historiska satsning på energiteknik och grön infrastruktur går längre än något annat lands satsningar. The Inflation Reduction Act innebär att USA satsar minst 369 miljarder dollar på klimatåtgärder.


Lämna ett svar