Hur det svenska elnätet kan moderniseras med batterier

Vad händer

Sveriges Radio rapporterar om hur det svenska elnätet kan utvecklas bland annat med hjälp av modern batteriteknik. Men Sverige ligger efter med att använda ny teknik i elnätet.

Kontext

Med hjälp av batterier kan det svenska elnätet lagra elektricitet när det finns gott om den och tömma batterierna när det är effektbrist, att kapa effekttopparna. På så sätt kan elpriserna stabiliseras utan att vi behöver förlita oss på svängmassa från vatten- eller kärnkraftverk. Förutsättningen är att vi använder moderna elektroniska komponenter som hanterar elnätets frekvens.

Forskningen visar att batterier kan spela en viktig roll i elnätet för att tillsammans med kraftelektronik stabilisera spänning och frekvens. Men Sverige har inte investerat i modernisering av elnätet på detta sätt och nu är efterfrågan på batterier så stor att det bildas köer till de internationella leverantörerna.

Vad har det för betydelse

Risken är att elpriserna fortsätter skena och att vi får effektbrist och elransonering och i värsta fall tillfällig nedstängning av delar av elnätet. Med modern batteriteknik kan kostnaderna sänkas radikalt för olika stabiliseringstjänster som tidigare köpts från termiska anläggningar. Ett annat syfte är att säkra upp så att man slipper få elavbrott. Mer och bättre kraftelektronik och batterier hade kunnat kompensera det senaste årets bortfall i södra Sverige.

Mellan raderna

Australien var tidigt ute med den här sortens lösningar och de har kommit mycket längre med att hantera en stor andel solenergi och vindkraft i elnäten. I södra Australien hade man stora problem med elnätet, bland annat på grund av kolkraftverk så tvingades stänga. Hornsdale Power Reserve gjorde en stor satsning tillsammans med Tesla som blivit väldigt ekonomiskt fördelaktig. Batterilagren sänkte kostnaderna för alla stabiliseringstjänster och man har fortsatt att bygga ut denna kapacitet.

I nyheterna

Lämna ett svar