Lagrad energi i is

Vad händer

Solenergi kan användas för att frysa vatten till isblock och senare kyla husluften under varma perioder, som luftkonditionering men utan utsläpp.

Kontext

I USA finns ett antal företag i denna bransch, för termisk lagring. Frysta vätskor lagras i stora behållare och kyler sedan ner stora industribyggnader, till exempel frysanläggningar för mat. En annan tillämpning är värme som lagras i containrar och ersätter uppvärmning med gas eller elektricitet.

Flera händelser har stimulerat den amerikanska marknaden för termisk lagring. Lagstiftningen har ändrats och innebär att hushåll och företag nu kan göra avdrag för investeringar i termisk lagring. Dessutom har tekniken blivit mindre och enklare att installera samt behovet att styra elanvändningen till perioder då energin kostar mindre.

Vad har det för betydelse

These days, incremental energy-bill savings may not even be the main draw for thermal storage. Instead, building owners are demonstrating unprecedented interest in measurably reducing their carbon emissions — both for their own sake and to help their customers deliver on climate commitments.

In fact, many building owners now describe carbon reductions as their primary motivation for exploring thermal storage, said Nostromo CEO Yoram Ashery. “The payback financially makes sense, but they see a strategic benefit, not just cost reduction,” he explained.

Canary Media: 5 reasons why thermal storage may finally be set to take off

I takt med samhällets elektrifiering hamnar luftkonditionering och värmeanläggningar i blickfånget. Kan vi använda elektriciteten till annat genom att nyttja termisk lagring istället för elektricitet? Det kan alltså vara en metod för att snabbare minska våra utsläpp.

I nyheterna

Lämna ett svar