Sveriges utsläpp av växthusgaser 2021

Naturvårdsverkets utsläppssiffror för 2021 är nu kompletta. Den tydligaste förändringen från 2020 är att industrin övertagit ledarpositionen från inrikes transporter som största källa till koldioxidutsläpp.

Källa: Naturvårdsverket
Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Industri15,74
Inrikes transporter15,06
Utrikes transporter9,2
Jordbruk6,94
El och fjärrvärme3,98
Arbetsmaskiner3,31
Lösningsmedel och övrig produktanvändning1,44
Avfall0,98
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler0,65
Totalt57,3
Källa: Naturvårdsverket

Grow samlar dessa uppgifter om utsläpp under rubriken Var är vi – check it out!

Bildkälla: fabriksutsläpp

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *