Drönare ett klimatverktyg för datainsamling och inspektioner

Vad händer

Drönare används för att inspektera solparker och vindkraftverk, samla in data om väderförhållanden och hantera en mängd fenomen som uppstår på grund av klimatkrisen.

Kontext

a key tool to study or impact climate change in several sectors including climate research, wildfires, rain-making, last-mile delivery, energy and agriculture.

inside unmanned systems: Unmanned Systems Enable Shift Toward a Green Economy

Drönare kan ta sig till platser som är svårtillgängliga för människor. De flyger över skogar för att övervaka trädens hälsa och glaciärer för att mäta snösmältning och havsnivåer. Att de kan flyga på låga höjder innebär att de kan fånga upp mer detaljerade data än satelliter eller flygplan.

För sol- och vindparker innebär drönare stora besparingar när de utför inspektioner som tidigare krävt stora och dyra insatser med bemanning, farkoster och bränslen.

Marknaden för drönare uppskattas växa till 6 miljarder dollar år 2026.

On solar installations, drones equipped with thermal imaging identify dead spots and defects at installation and during annual inspections. Bad cells can reduce efficiency.

inside unmanned systems: Unmanned Systems Enable Shift Toward a Green Economy

Vad har det för betydelse

Drones zooming parcels and packages right to customers’ homes could become a replacement for the countless delivery trucks currently on the road, reducing greenhouse gas emissions along the way.

Drones have been employed in tasks like tracking the spread of wildfires, counting the population of certain threatened species, or determining the state of shrinking coral reefs–key tools for responding to climate impacts.

The Weather Network: Drone technology offers surprising new ways to tackle climate change

Mellan raderna

I Sverige används inte drönare för transporter ännu men med tanke på utsläpp från alla e-handelstransporter kanske det är en tidsfråga innan vi får våra leveranser luftvägen.

I nyheterna

Lämna ett svar