Våra nya ögon- satelliter underlättar och effektiviserar klimatarbetet

Vad händer

Användningen av satellitdata utvecklas för att lösa nya typer av klimatproblem. Tidigare har det mest handlat om att övervaka mänskliga aktiviteter och dess påverkan på jordens klimat.

Kontext

Axios tar upp tre exempel på nya användningsområden för satelliter

  • optimerade sjörutter
  • anpassade tidtabeller för tågtrafik och
  • positionsangivelser för utsläpp av växthusgaser

UK-based satellite company Inmarsat, which provides telecommunications to the shipping and agriculture industries, is working with Brazilian railway operator Rumo to optimize train trips — and reduce fuel use.

Axios: Data from satellites is starting to spur climate action

Med liknande teknik kan satelliter hjälpa oljetankers och andra stora fartyg ta de snabbaste rutterna och undvika förseningar på grund av bristande kommunikation och på så sätt få ner fartygens utsläpp. Båtindustrin (rederier) står för tre procent av världens koldioxidutsläpp.

In a recent paper published in Science, researchers used data from the TROPOMI instrument on an ESA satellite and from emissions monitoring company GHGSat to spot methane-emitting sites.

They detected and analyzed super-emitting landfills — which released 3 to 29 tons of the gas per hour — in Buenos Aires, Delhi, Lahore, and Mumbai.

The team followed up by releasing a global map of more than 100 methane super-emitting landfills — found on every continent but Antarctica — this week at the climate summit.

Axios: Tracking methane from space could be key to helping slow global warming
sron: Methane plume maps

Vad har det för betydelse

Användningen av satelliter kan generaliseras till två områden

  1. Identifiera problem som avskogning eller metanutsläpp.
  2. Effektivisera lösningar, till exempel transportflöden och rutter.

–När man mäter med satelliter och på andra sätt kan man kanske skapa en slags tidiga varningssystem, och se att nu händer det någonting här.

Sveriges Radio: Nya satelliter avslöjar dolda utsläpp av växthusgaser

I nyheterna

Lämna ett svar