Kinas uppväxling till fri energi mycket snabbare än resten av världen

Vad händer

Kinas utbyggnad av solenergi och vindkraft går mycket snabbare än i andra länder. Landet bygger ut den fria energin upp till 50 gånger så fort som världens andra stora ekonomier.

Kontext

Hannah Ritchie belyser tre sidor av Kinas energiförsörjning.

  1. Kina bygger ut tillräckligt mycket solenergi och vindkraft varje år för att täcka hela elbehovet i större ekonomier som Australien och Storbritannien.
  2. Landets totala elproduktion från solenergi och vindkraft räcker för att matcha den totala elektriciteten i några av världens största ekonomier som Ryssland eller Japan.
  3. Hushållens behov av elektricitet skulle redan kunna täckas av solenergi och vindkraft.
Sustainability by Numbers: China is adding solar and wind faster than many of us realise: three charts that put it in perspective

Vad har det för betydelse

Landet står för en tredjedel av världens koldioxidutsläpp så uppväxlingen till fri energi har stor betydelse för klimatkrisens utveckling. Kritik mot Kinas kolberoende överskuggar dock den explosiva etableringen av land- och havsbaserad vindkraft, av solenergi och energilagring.

China’s rapid rollout of wind and solar should be a push for other countries to do more

Sustainability by Numbers: China is adding solar and wind faster than many of us realise: three charts that put it in perspective

Mellan raderna

But there is still a big ambition gap between China and the rest of the world. It’s adding renewables up to 50 times faster than other major economies. It’s certainly not 50 times as rich.

Sustainability by Numbers: China is adding solar and wind faster than many of us realise: three charts that put it in perspective

I nyheterna

Lämna ett svar