Fri energi i Sverige ökade med drygt 22% förra året medan elanvändingen minskade med 5%

Vad händer

Under 2022 fortsatte elproduktionen att öka i Sverige samtidigt som elanvändningen minskade. Totalt producerades 170 terawattimmar elektricitet och av dessa använde svenskarna 137 terawattimmar.

Kontext

Produktionen av elektricitet från vindkraft ökade med tjugo procent jämfört med 2021, från 27,5 terawattimmar till 33. Samtidigt ökade solenergins elproduktion med sjuttiofem procent från 1,127 terawattimmar till 1,968.

Elproduktion i Sverige 2022 (terawattimmar)

20212022
Vindkraft27,533
Solenergi1,12
Källa: Energimyndigheten

Vad har det för betydelse

Förutom att fri energi från svenska källor innebär minskade utsläpp från vår egen elanvändning har Sverige ökat sin export till 39 terawattimmar och på så sätt bidragit till minskad användning av kol, olja och gas i Europa. 2023 kommer vi bygga ut både vindkraft och solenergi mer än 2022!! och fortsätta uppväxlingen.

I nyheterna

Lämna ett svar