Lagrad elektricitet i jord

Vad händer

Forskare vid universitetet i Bath i England har tagit fram en metod där mikroorganismer som lever i jord används för att generera elektricitet.

Kontext

Vissa mikroorganismer genererar elektroner när de bryter ner organisk materia i jorden. Forskningsprojektet har utvecklat en teknik med en elektrod nere i jorden och en ovanför som fångar upp elektronerna och leder dem vidare.

The system consists of two carbon-based electrodes positioned at a fixed distance apart (4cm) and connected to an external circuit. One electrode, the anode, is buried inside the soil, while the other, the cathode, is exposed to air on the soil surface.

Electrigens populate the surface of the anode and as they ‘consume’ the organic compounds present in soil, they generate electrons. These electrons are transferred to the anode and travel to the cathode via the external circuit, generating electricity.

Born to Engineer: Harnessing the Power of Soil: Bath University Scientists Create Green Energy

Vad har det för betydelse

Teknologin kan sanera förorenad natur. Ett testförsök i Brasilien filtrerade och rengjorde tillräckligt med vatten för att försörja fem personers dagsbehov. En annan tillämpning är ta bort föroreningar i jord från kol, olja och gas.

”Also the amount of energy can be used to make the overall process self-powered and self-sustaining, or maybe to power some devices such as sensors placed there to monitor the progress of the treatment.”

These include sensors to monitor soil health and allow growers to tailor fertiliser application and minimise pesticide use to improve sustainability.

BBC News: Bath Uni scientists harness soil to generate green energy

Tekniken är speciellt användbar i områden utan elförsörjning. Den kräver inga dyra eller svårtillgängliga material, jord och organisk materia finns överallt. Underhållet är försumbart och tekniken är billig att konstruera.

Mellan raderna

They are soon to launch a start-up to bring soil microbial fuel cells (SMFCs) to a commercial market.

BBC News: Bath Uni scientists harness soil to generate green energy

I nyheterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *