Jordbruket är Sveriges fjärde värsta utsläppare

Naturvårdsverket publicerar data om Sveriges koldioxidutsläpp vilket utgör Grows måttstock för var vi befinner oss i arbetet mot en frisk natur och ett friare liv.

På fjärde plats i Grows jämförelse finns jordbruk som totalt släppte ut 6,66 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2021 eller nära 12 procent av Sveriges totala utsläpp.

Utsläpp i jordbruket kommer från metan från djurens fodersmältning, metan och lustgas från stallgödsellagring samt lustgas och koldioxid från jordbruksmark.

Naturvårdsverket: Jordbruk, utsläpp av växthusgaser
Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Jordbruksmark3,12
Djurs fodersmältning2,95
Lagring av gödsel0,59
Totalt6,66
Källa: Naturvårdsverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *