Elektricitet på en ö utan koppling till elnätet

Vad händer

Fri energi är perfekt på öar utan kopplingar till elnätet. Men när mängden solenergi och vindkraft överstiger trettio procent blir energilagring nödvändigt.

Kontext

Med batterilager kan elförsörjningen på öar som Korsika balanseras. Eftersom de får in enormt mycket solljus blir lagring avgörande, både för att ta vara på den elektricitet som genereras men också för att ersätta dieselaggregat som är den metod man använt tidigare för att hantera minskad produktion vid dagens slut.

För att öka andelen förnybar energi på dessa öar utan att äventyra stabiliteten i deras elnät, är införandet av lagringslösningar, såsom batterier eller vätekedjor, mer nödvändigt här än någon annanstans.

The Agility Effect: Batterier för att balansera elnätet ute på öar

Vad har det för betydelse

Omexom Conversion & Storage, som arbetar med anläggningsteknik, energiteknik, tillhandahållande av batterier och omvandling samt leveransstationer för högspänning bidrar till att stabilisera det korsikanska elnätet och jämna ut dess stora elproduktion från solceller.

”Vi har förmågan att simulera elnätet på ön och iaktta det framtida solcellskraftverkets uppförande på det här nätet, som är ömtåligare än det i städerna”

The Agility Effect: Batterier för att balansera elnätet ute på öar

I nyheterna

Lämna ett svar