Eldrivna lastbilar rullar i ganska många länder

Vad händer

Svenska Elektroskandia levererar varor med en eldriven lastbil från transportföretaget Närkefrakt. Lastbilsföretaget Einride transporterar varor åt Oatly, Lidl och Electrolux på svenska vägar.

Kontext

– Tillsammans med vår transportör Närkefrakt har vi arbetat fram den här lösningen för våra närtransporter till kunder i Örebro stad. Vi har kört den i några veckor och det fungerar mycket bra. Vi levererar under förmiddagen till ett 50-tal kunder, vilket innebär en total körsträcka på ungefär 12 mil. Lastbilens totala räckvidd är 300 km så den täcker mer än väl våra behov, säger David Hjälmarlycka, transportchef Elektroskandia.

Ellastbilen är en Volvo FL Electric på 16,7 ton (tung lastbil) med ett batteri på 130 kw. Nattetid laddas den med el vid Närkefrakts terminal som har hela taket fyllt med solpaneler, vilket bidrar till den helt fossilfria driften. Fredrik Öjdemark, vd för Närkefrakt berättar om satsningen.

Elektroskandia: Start för levereranser med eldriven lastbil

Svenska Einride som utvecklat eldrivna lastbilar har flera kunder som kör på svenska vägar. Oatly levererar produkter från Landskrona med fyra Einridelastbilar. Läskföretaget Pepsi har nyligen börjat använda Einrides lastbilar i Nordamerika.

I Skottland testas lastbilstransporter för timmer vilket bär med sig särskilda svårigheter, inte minst trovärdigheten när skogsindustrin kan sluta bidra till utsläppen från alla sina transporter.

Vad har det för betydelse

Precis som utvecklingen för arbetsmaskiner är lastbilar en sektor som haft svårt att växla upp till eldrift men med sjunkande priser och batterivikt är även denna del av samhället på väg att elektrifieras.

Oatlys utsläpp har minskat väsentligt sedan de började använda eldrivna fordon.

Since operations began October 1, 2020, with just four trucks, the partnership has resulted in nearly 250,000 electric kilometers driven and saved over 207,000 kg of CO2 compared to diesel, reducing the environmental impact of Oatly’s transportation on those routes by 93.6%.

Einride: One year of operating the first intelligent electric truck fleet with Oatly

I nyheterna

Lämna ett svar