Varför kan vi inte satsa på 100% solenergi

Kombinationen solenergi och energilagring är svårslagen när den är fullt utbyggd. Men det finns anledningar att inte förlita sig helt på ett energislag trots att det går att göra.

Skogsbränderna i Kanada har orsakat så enorma rökmoln, framförallt söderut i USA, att solenergin inte genererar någon elektricitet.

Med tillräckligt mycket lagringskapacitet går detta att hantera men vi ser ett scenario där den fria energin kan briljera och anpassa sig till rådande lokala förhållanden. Nu kan vindkraften stå för produktionen, batterierna fungera som backup i väntan på att solljuset ska nå marken igen.

Den viktigaste skillnaden mellan kol, olja, gas och uran och vindkraft, solenergi och batterilagring är att de senare kan verka med naturen, som delar i kretsloppet. När solljuset inte når fram använder vi vinden för att ladda batterierna. Vi utgår ifrån verkligheten och fyller våra behov med det naturen tillhandahåller.

Vi bryr oss om både oss själva och all natur. Därför tar vi ansvar, inte bara för den egna försörjningen utan även för det större sammanhanget, för vår gemensamma jord.

Lämna ett svar