På väg mot en standard för elbilsladdare

Vad händer

Ford och GM har nyligen anslutit sig till Teslas snabbladdstandard NACS och ett antal tillverkare av laddstolpar och laddstationer har gått ut med att de bygger in standarden i sin utrustning.

Kontext

NACS är en Teslautvecklad standard för laddning av elbilar. I dagsläget finns standarden på tre fjärdedelar av den amerikanska elbilsmarknaden.

The North American Charging Standard (NACS), previously known as Tesla charging connector, is an electric vehicle charging standard developed by Tesla, used on all North American market Tesla vehicles since 2012, and was opened for use to other manufacturers in 2022. Ford, General Motors, and Aptera have announced that they intend to use the NACS standard on their vehicles in the future.

Wikipedia: North American Charging Standard

Combined Charging System (CCS) används i Nordamerika av alla laddstationer som inte tillhör Tesla och är den standard som bilbranschens företrädare stöder.

Vad har det för betydelse

Standarder är viktiga för att demokratisera kontrollen över teknik. Men de kan inte etableras för tidigt, då stryper de utvecklares kreativitet och innovationstakt. Att Teslas teknik för laddning nu sprids innebär ekonomiska fördelar för företaget men även omgivningens möjlighet att påverka laddinfrastrukturen.

Så småningom kommer bostadskvarter, företag och hushåll fungera som laddstationer, både för att ta emot och skicka elektricitet, men tekniken måste ta ett antal konceptuella kliv innan det är aktuellt. Inte minst krävs överenskommelser om hur batterier kan prata med varandra och det är en utveckling som är i sin linda. Vi har precis klivit in i batterisamhället men utvecklingen befinner sig på ett mycket tidigt stadium.

I nyheterna

Lämna ett svar