2023 möter vindkraft och solenergi sannolikt mer än 100% av den ökade efterfrågan på elektricitet.

Vad händer

Embers prognos: 2023 möter solenergi och vindkraft den globala efterfrågeökningen på elektricitet och utsläppen från elproduktion börjar falla.

Kontext

Vindkraft och solenergi minskar ökningen av utsläpp från elsektorn. Ökningen i elproduktion från vindkraft och solenergi 2022 (+557 TWh) mötte 80 procent av den globala efterfrågeökningen (+694 TWh). 2023 kommer ökningen av utsläppsfri elektricitet sannolikt överstiga ökningen av efterfrågan på elektricitet. Detta skulle då bli det första året som det händer utanför en recession. Brittiska Ember prognostiserar att vi kommer se en liten minskning av fossila bränslen (-47 TWh, -0,3%) 2023, med större minskningar efterföljande år när vindkraft och solenergi växer ytterligare.

Det innebär att världen nådde “peak”-utsläpp 2022.

Wind and Solar are closing the gap on growing electricity demand

Wind and Solar hit 12% of global power; an era of fossil decline is about to begin

Vad har det för betydelse

En minskning av fossila bränslen i år innebär att världen nådde “peak”-utsläpp 2022. När 100 procent av den ökade efterfrågan möts av fri energi börjar elproduktionen från kol, olja och gas falla.

2022 will be remembered as a turning point in the world’s transition to clean power. Russia’s invasion of Ukraine made many governments rethink their plans amid spiking fossil fuel prices and security concerns about relying on fossil fuel imports. It also accelerated electrification: more heat pumps, more electric vehicles, more electrolysers. These will drive reductions in emissions for other sectors, and will put more pressure to build clean power more quickly.

Ember: Wind and solar reach a record 12% of global electricity in 2022

I nyheterna

1 kommentar

Lägg till din

Lämna ett svar