EU- länderna når mål för solenergi tidigare än beräknat

Vad händer

Nästan alla EU- länder kommer möta sina mål för solenergi långt tidigare än 2030, enligt en ny rapport från lobbygruppen SolarPower Europe.

Kontext

Källa: ZME Science

EU- länderna etablerade 41 gigawatt ny solenergi 2022, en ökning med 40 procent från 2021. 2023 väntas unionen bygga ytterligare 50 gigawatt. Orsaken är framförallt solenergins snabbt sjunkande kostnader.

The EU has responded to the energy crisis amid the Ukraine war with new policies and targets to expand solar investment in the coming years. The RePowerEU Plan seeks to increase the share of renewables and boost energy efficiency, while the Green Deal Industry Plan wants to improve the manufacturing capacity for renewable technology in Europe.

ZME Science: Solar power surges in Europe and is set to double by 2030
SolarPower Europe

Vad har det för betydelse

Den explosiva utbyggnaden av solenergi innebär att stora mängder koldioxid aldrig kommer ut i atmosfären.

EU countries should focus on ramping up their 2030 solar targets, Rossi said, to encourage greater investment in the sector and wider clean energy system. 

“Setting a target that is reasonable and attainable, but at the same time ambitious, is important for the evolution of the sector.”

Politico: EU blindsided by ‘spectacular’ solar rollout

I nyheterna

Lämna ett svar