Kombinerad elproduktion och lagring allt vanligare

Vad händer

Holländska Haringvliet, strax söder om hamnstaden Rotterdam, är platsen för en kombinerad sol, vindkraft- och batteripark med en produktion på ungefär 140 gigawattimmar per år.

Kontext

Anläggningen producerar runt 140 gigawattimmar elektricitet per år, vilket motsvarar förbrukningen för 40 000 nederländska hushåll.

  • Vindkraft: Sex vindkraftverk med en total effekt på 22 megawatt. 60 meter långa blad som väger 12 ton vardera.
  • Solenergi: 115 000 paneler med en total effekt på 38 megawatt. 40 hektar land. 1800 ton stål.
  • Batterier: 12 megawatt lagringskapacitet. 288 batterier. 12 containrar.

– Vi har monterat panelerna så vi får maximal effekt under hela året. Vår och sommar är bästa säsongen för solenergi. Vinden ger mest effekt under vinter­halvåret.

Kommunen har förhandlat fram en lokal fond som alla företag som driver kommersiella energianläggningar måste avsätta pengar till. På ön finns också en omfattande produktion av vätgas. Vattenfall bidrar med cirka 10 000 euro per år. Totalt hamnar varje år en kvarts miljon euro i fonden. Invånarna får lämna förslag på vad pengarna ska användas till.

Tidningen Energi: Hybridpark med solel, vindkraft och batterier ger ökad kapacitet

Vad har det för betydelse

Driften blir kostnadseffektiv då alla teknikslag kan utnyttja samma infrastruktur som exempelvis vägar, nätanslutning och transformatorstationer. Dessutom används marken effektivt då de olika teknikslagen är samlade. 

Tidningen Energi: Hybridpark med solel, vindkraft och batterier ger ökad kapacitet

I nyheterna

Lämna ett svar