Hur mycket är 2 terawattimmar

Idag snor jag en idé från Clean Technica, att visualisera en viss mängd elektricitet.

Förra året genererade solenergi 2 terawattimmar elektricitet i Sverige. Hur mycket elektricitet är det? Ja totalt producerades 140 terawattimmar i Sverige 2022 så solljuset stod för 1,4 procent. Som du kan läsa här är en terawatt lika med en biljon, eller tusen miljarder.

4 miljoner solpaneler

I snitt producerar en solpanel 500 000 wattimmar på ett år. 2 terawattimmar är 2 000 000 000 000 vilket innebär 4 miljoner paneler.

155 vindturbiner

Vindkraftverket Blaiken 4 i Västerbotten har nio turbiner som sattes igång 2017. Totalt är turbinernas kapacitet 35 megawatt som genererar runt 120 gigawattimmar per år eller 13 per vindturbin. 2 000 000 000 000 / 13 000 000 000 ≈ 155 vindturbiner.

18 miljoner Nissan Leaf

Nissan Leaf har en motor med 110 kilowatts kapacitet. 2 000 000 000 kilowatt / 110 kilowatt ≈ 18 miljoner Nissan Leaf.

2 och en halv miljard hästar

1 hästkraft ≈746 watt. 2 000 000 000 000 / 746 ≈ 2 680 000 000

Källa

Lämna ett svar