Hur mycket pumpkraft finns i världen

Om vi räknar bort vanlig vattenkraft, hur långt har pumpkraften kommit och i vilka länder används den?

Kapacitet (GWh)
Kina200
Japan100
Italien50
Schweiz40
Frankrike30
Spanien20
Tyskland15
Sydkorea10
USA5
Österrike4
Norge3
Turkiet2
Portugal1
Brasilien1
Nederländerna1
Schweiz0,5
Grekland0,5
Slovakien0,5
Sverige0,4
Polen0,3
Iran0,2
Kanada0,2
Österrike0,1
Indien0,1
Ryssland0,1
Chile0,1
Taiwan0,1
Ungern0,1
Argentina0,05
Peru0,05
Colombia0,05
Australien0,05
Vietnam0,05
Malaysia0,05
Thailand0,05
Sydafrika0,05
Filippinerna0,05
Egypten0,05
Indonesien0,05
Marocko0,05
Irak0,05
Azerbajdzjan0,05
Kazakstan0,05
Turkmenistan0,05
Källa: International Hydropower Association

Det finns flera olika typer av pumpkraftverk som inte är vanliga vattenkraftverk. Några exempel:

  • Pumpkraftverk som använder saltvatten som pumpas från havet till en högre nivå.
  • Pumpkraftverk med geotermisk energi använder geotermisk energi för att värma vatten. Vattnet pumpas sedan till en högre nivå. När elbehovet är högt används vattnet för att generera elektricitet.
  • Pumpkraftverk med vågenergi använder vågenergi för att pumpa vatten.

Dessa typer av pumpkraftverk är fortfarande i utveckling, men har potential att bli viktiga för framtidens energisystem.

Kapaciteten för varje pumpkraftverk är beräknad som den maximala mängden energi som kan lagras och genereras.

Källor

Lämna ett svar