Svenska SENS investerar och etablerar pumpkraftverk och batterilager

Vad händer

Svenska SENS som bygger ett pumpkraftverk i åländska skärgården satsar även i Flen, Grängesberg och Filipstad.

Kontext

För två år sedan tillkännagav energibolaget SENS (tidigare Pumped Hydro Storage) att de omvandlar en gruva i Ålands skärgård till ett pumpkraftverk.

Gruvan ska tömmas på vatten, förstärkas och förses med elektriska system, turbin, generator och pumpar.

Pumpkraftverk medger storskalig energilagring med en verkningsgrad på 70–85 procent. Typiskt sett kan de leverera el under tio timmar.

SENS har i år utökat verksamheten och startat flera lagringsprojekt, i Filipstads kommun byggs ett batterilager med kapacitet på 30 megawatt som företaget inlett och sedan knoppat av. Ett liknande projekt har inletts i Flen där batterianläggningens kapacitet blir 40 megawatt. Och i Grängesberg bygger Spendrups och SENS en solpark kombinerat med batterilager för att minska bryggeriets beroende av elektricitet från elnätet.

Vad har det för betydelse

Energilagring är avgörande för utbyggnaden av solenergi och vindkraft. Ett antal nystartade svenska företag etablerar infrastruktur för energilagring i rasande takt. Behovet är stort av att balanserande funktioner för elnätet och för att minska flaskhalsar men också för att ta vara på all elektricitet som produceras.

I nyheterna

Lämna ett svar