Hur mycket metaller används för solenergi och vindkraft

Solenergi behöver framförallt koppar och kisel. Vindkraftverk använder huvudsakligen koppar och zink men också mindre mängder mangan, krom och nickel.

Materialförbrukning (kilogram / megawatt)

Havsbaserad
vindkraft
Landbaserad
vindkraft
Solenergi
Koppar800029002822
Zink5500550030
Mangan790780
Krom525470
Nickel2404041
Sällsynta jordartsmetaller23914
Molybden10999
Kisel3948
Annat632

Koppar är en nyckel till den fria energin på grund av exceptionell ledningsförmåga, allsidighet och värmeavledande kapacitet jämfört med andra metaller. Dessutom går koppar att återbruka många gånger utan förlorad effektivitet. Men behovet är stort.

A wind farm can contain between 4 million and 15 million pounds of copper.

Visual Capitalist: How Much Metal is Used in Clean Energy Technology?

Zink är allsidigt och den fjärde mest använda metallen i världen efter järn, aluminium och koppar. Zink används framförallt vid förzinkning och galvanisering och fungerar som ett skyddande lager för järn och stål. Solpanelernas och vindturbinernas metallkonstruktioner behöver zink som skydd mot väder och vind.

I nyheterna

Lämna ett svar