Vända vinden

Den som vill att Sverige satsar på vindkraft behöver skapa opinion.

Det senaste decenniet har fossillobbyn framgångsrikt ramat in debatten om vindkraft. Istället för att diskutera stora strukturella insatser och investeringar ägnar sig allmänheten åt

 • Fåglar som dör
 • Bränder i vindturbiner
 • Störande ljud
 • Badstränder som förstörs
 • Naturområden som exploateras

Det är debattämnen som valts ut för att skapa konflikt, att fördröja utbyggnaden av vindkraft genom att splittra människor.

Vägen framåt för vindkraft

Den som vill ha mer vindkraft i Sverige har två uppgifter.

 1. Formulera en produktiv inramning.
 2. Upprepa idén.

En produktiv inramning lyfter vindkraftens styrkor och bemöter kritik.

En bättre inramning

Effektiva politiska budskap bygger på en klar moralisk idé. Varför tycker vi att vindkraft är rätt?

Vindkraften gör människor friare.

Jaha, varför frihet?

 • Vi blir mindre beroende av gas, kol och olja från auktoritära stater och utländska ägare (vi kontrollerar vår egen el- och värmeproduktion).
 • Kostnaden är förutsägbar (vi vet vad en vindturbin kostar).
 • Vi får en renare luft och en friskare natur vilket gör människor friskare och friare.

Problemen som tas upp i debatten handlar om hur ful vindkraften är och att den förstör djur och växter. Vi kan vända det, och dämpa kritiken, genom att fokusera på exploaterad mark som motorvägar, industrihamnar och grustag.

När vi sätter ihop argumentationen ser vi till att

 • moralen finns med
 • betona att vindkraft kostar mindre än alla andra energislag
 • undvika känslig natur och vacker kulturell bebyggelse

Så här ungefär

 • “Jag vill att Sverige blir mindre beroende av den ryska gasen! Satsa på billig vindkraft längs motorvägarna!”
 • “Min granne vill ha förutsägbara elpriser så hon kan planera hushållsekonomin. Bygg ut billig vindkraft på parkeringsplatser och soptippar!”
 • “Min dotter har astma så smutsig luft från kol, olja och gas är ett hot mot hennes hälsa och frihet. Byt den ryska gasen mot billig vindkraft i hamnområden!”

Bildspråk

Till detta ska vi använda foton där himlen är mulen och helst blåsig, tänk funktionalitet, inte sköna naturvyer.

Undvik

Undvik diskussioner utifrån oljeindustrins perspektiv. Till exempel

 • Fåglar som dödas av vindsnurror
 • Bränder i vindkraftverk
 • Stålskog
 • Stålskog på stränder
 • Det förstör vår vackra svenska natur

Perspektiven är utvalda för att förhindra uppväxlingen från kol, olja och gas. Försök inte kontra, argumentera emot eller komma med finurliga invändningar. Dessa samtal ökar människors tvivel och försvagar opinionen för vindkraft.

Upprepa!

Vindkraft gör människor friare. Vi lever friskare liv, fria från auktoritära stater och oberäkneliga elpriser.

Sprid och upprepa!

Da capo al fine.

Lämna ett svar