Merchants of Doubt

Vad händer

Debatterna om global uppvärmning, tobaksrökning, surt regn och hålet i ozonlagret har en sak gemensamt, de som motsätter sig åtgärder mot dessa fenomen har spridit tvivel och osäkerhet för att stoppa initiativ och sakta ner förändringstakten.

Kontext

Merchants of Doubt är en bok från 2010 skriven av de amerikanska vetenskapshistorikerna Naomi Oreskes och Erik M. Conway. Författarna visar på paralleller mellan debatten om global uppvärmning och tidigare kontroverser kring tobaksrökning, surt regn och hålet i ozonlagret. De anser att krafter som motsätter sig åtgärder, trots vetenskaplig konsensus, använder taktiken att sprida tvivel och osäkerhet i frågorna, för att “hålla debatten levande”.

Wikipedia: Merchants of Doubt

Boken har även filmatiserats och finns tillgänglig i sin helhet på YouTube:

Fred Seitz, Fred Singer, and a few other contrarian scientists joined forces with conservative think tanks and private corporations to challenge the scientific consensus on many contemporary issues.

The book lists similar tactics in each case:

  • discredit the science
  • disseminate false information
  • spread confusion
  • promote doubt
Wikipedia: Merchants of Doubt (bok, engelska)

Vad har det för betydelse

Boken visar hur ett fåtal människor kan skapa stor, negativ effekt, i synnerhet när de är organiserade, beslutsamma och har tillgång till makt. Den synliggör också behovet av förebyggande kommunikationssystem på områden som klimat, demokrati och hälsa.

Mellan raderna

Seitz, Singer, Nierenberg and Robert Jastrow were all fiercely anti-communist and they viewed government regulation as a step towards socialism and communism. The authors argue that, with the collapse of the Soviet Union, they looked for another great threat to free market capitalism and found it in environmentalism. They feared that an over-reaction to environmental problems would lead to heavy-handed government intervention in the marketplace and intrusion into people’s lives.

Wikipedia: Merchants of Doubt (bok, engelska)

I nyheterna

1 kommentar

Lägg till din

Lämna ett svar