Segeldrivna lastfartyg

Vad händer

På 2000- talet har flera rederier jobbat med utvecklingen av segeldrivna lastfartyg, som använder segel som enda drivkraft eller som komplement till vanliga motorer. Svenska Oceanbird, byggt av Walleniusrederierna, är ett av dessa företag och tyska Enercon står bakom e-ship 1 med sina karaktäristiska cylindertorn.

Kontext

Oceanbird är 200 meter långt, 40 meter brett och väger 32 000 ton. Det första fartyget beräknas åka sin jungfrufärd 2026 och är konstruerat för transatlantiska resor. Oceanbird drivs inte genom att konvertera vind till elektricitet utan genom lufttryck.

The wing sail is not a windmill on deck, producing electricity to move the vessel forward. Just like an airplane uses air pressure to move upwards, the Oceanbird wing sail uses it to move forward. The air flow on the other side of the wing goes faster than the air beneath, and the pressure differential generates so called lift.

Oceanbird: How it works
Wikipedia: Oceanbird

e-ship 1 används för att frakta vindkraftverk och är ett så kallat rotorskepp. Skeppet är 130 meter långt, 22,5 meter brett och väger drygt tiotusen ton. e-ship 1 drivs med en kombination av dieselmotor och fyra rotorer.

Vad har det för betydelse

Oceanbird ger upphov till 90 procent lägre utsläpp än ett konventionellt fartyg och kräver inga bränslen vilket minskar kostnaderna.

I nyheterna

Lämna ett svar