När sött möter salt- blå energi

Blå energi, känd som osmotisk energi, är energi som kan utvinnas från skillnaden i salthalt mellan sötvatten och saltvatten. Denna form av energiuppbyggnad sker naturligt i flodmynningar, där floder möter havet.

Osmos i praktiken

Principen bakom blå energi baseras på osmos, en naturlig process där vatten strävar efter att jämnt fördela salthalten mellan två lösningar åtskilda av ett halvgenomträngligt membran. Genom att placera sötvatten och saltvatten på varsin sida av ett sådant membran, strömmar sötvatten mot saltvattnet för att jämna ut salthalten. Denna rörelse skapar ett tryck, likt ett vattenfall, som kan användas för att driva en turbin och generera elektricitet.

Wikipedia: Saltkraft

Potentiell kapacitet

Forskning indikerar att blå energi kan erbjuda en betydande mängd energi. Det uppskattas att om man kunde utvinna all energi från alla världens flodmynningar, skulle detta motsvara en kapacitet på 2 terawatt, eller nära 13 procent av världens totala energiförbrukning år 2020.

Saltkraft är helt ren, miljövänlig och kan utnyttjas kontinuerligt dygnet runt 365 dagar om året.

Aftonbladet: Blå energi – ny källa till energiutvinning

Blå energi representerar en möjlig framtid där vi drar nytta av naturens egna processer för att skapa elektricitet från fri energi. Genom att förstå och utnyttja detta fenomen kan vi ta ett steg närmare ett friare liv.

Källor

Lämna ett svar