Natriumbatterier ett alternativ till litium

Vad händer

Natriumbatterier byggs från havsvatten och med elektroder av järn- och mangan, kvaliteter som öppnar för storskalig och billig batteriproduktion.

Kontext

Litium- jonbatterier är den vanligaste batterisorten i världen. Men många forskare tar upp natrium som ett bättre alternativ, en råvara som finns i havsvattnens salt, det vill säga överallt! Och väldigt mycket enklare att utvinna.

And sodium, which is found in the salt in seawater, is thousands of times more abundant on Earth than lithium and cheaper to get at. Most of the companies using sodium to make batteries today are also Chinese. But pursuing the technology in the West might be a surer route to energy security than relying heavily on lithium.

The Economist: Sodium batteries offer an alternative to tricky lithium

Natriumbatterier kan använda elektroder av järn och mangan, båda vanligt förekommande i stora kvantiteter. Eftersom de kemiska råvarorna är billiga finns förutsättningar för att skala upp batteriproduktionen till konkurrenskraftiga priser.

It is heavier, meaning sodium batteries will weigh more than lithium ones of an equivalent capacity. That is likely to rule them out in some cases where lightness is paramount. But for other applications, such as grid storage or home batteries, weight is irrelevant. Several Chinese carmakers are even beginning to put sodium batteries in electric vehicles.

The Economist: Sodium batteries offer an alternative to tricky lithium

Vad har det för betydelse

Både USA och EU satsar stort på energilagring och annan utsläppfri industri. Långsiktigt tänkande i Batterisamhället innebär att en del av investeringarna går till natriumbatterier.

I nyheterna

Lämna ett svar