Vi bryr oss om varandra

Vi växer tillsammans

Vi tar ansvar, både för oss själva och för varandra

Vi skapar demokratin

Bildkällor

Lämna ett svar