European Wind Power Action Plan

Vad händer

EU-kommissionen har lagt fram en plan för att snabbt hjälpa Europas vindkraftsindustri.

Kontext

Vindkraften i Europa har ett antal hinder att ta sig över för att kunna ersätta kol, olja och gas.

 • Långsamma tillståndsprövningar
 • Svåråtkomliga råvaror
 • Hög inflation
 • Brist på kvalificerad kompetens
 • Ökad konkurrens från företag utanför Europa

Den sammanlagda installerade havsbaserade kapaciteten i EU:s 27 medlemsländer uppgick 2022 till 16,3 GW. Detta innebär att vi måste installera i genomsnitt nästan 12 GW/år för att uppnå de 111 GW som medlemsländerna har utlovat, det vill säga tio gånger mer än de 1,2 GW som tillkom i nya anläggningar förra året.    

EU- kommissionen: Omedelbara åtgärder från EU-kommissionen för att stödja den europeiska vindkraftsindustrin

För att accelerera vindkraftsutvecklingen i Europa sjösatte EU- kommissionen i veckan “European Wind Power Action Plan”, en europeisk handlingsplan för vindkraft.

Åtgärder som kommissionen genomför

 • digitaliserade tillståndsprocesser
 • tekniskt stöd till medlemsländerna
 • en handlingsplan för utbyggnad av det europeiska elnätet
 • kompetensakademier för utsläppsfri industri
 • underlätta tillgången till finansiering på Europanivå, framförallt genom Innovationsfonden
 • utökade regionala samarbeten
 • integrerad fysisk planering i kust- och havsområden

Vad har det för betydelse

– Detta paket kommer att hjälpa den europeiska vindkraftssektorn att växa på hemmaplan och konkurrera globalt, och på så sätt minska beroendet av externa leverantörer och skapa gröna jobb för arbetstagarna, säger Maroš Šefčovič, verkställande vice ordförande med ansvar för den europeiska gröna given i samband med att handlingsplanen presenteras.

Tidningen Energi: EU-plan ska stötta vindkraften

I nyheterna

Lämna ett svar