Fri energi suddar ut skillnader mellan länder- Rumäniens elproduktion är senaste exemplet

Vad händer

Rumänien bygger ut solenergi, energilagring och vindkraft i rekordtakt. Även fattigare länder har nu råd att avsluta sin användning av kol, olja och gas.

Kontext

Idag finns mer än 14 stora vindparker och 21 solparker i Rumänien. Men det är hushållen som står för den stora ökningen av solenergi. Efterfrågan på solpaneler har tiodubblats på ett år.

Hushållen i Rumänien installerar solenergi i sån takt att elnätet inte riktigt klarar av den ökade belastningen och man har infört begränsningar i väntan på att infrastrukturen ska hinna ikapp.

Last July, an average of 236 connections per day was reached, while six months ago there were less than 150 connections per day.

Balcania Caucaso: Romania, all crazy about photovoltaics
Our World in Data: Romania

Den totala installerade kapaciteten för vindkraftverk i Rumänien förväntas nå 3 229 MW vid slutet av 2023. 2021 stod vindkraften för 17 procent av Rumäniens totala installerade produktionskapacitet för elektricitet och 13 procent av dess totala elproduktion.

I slutet av 2024 startar landets största solpark belägen i Rătești, väster om Bukarest, med en kapacitet på 155 megawatt.

Vad har det för betydelse

Utvecklingen i Rumänien liknar den i många andra länder, i Europa och i resten av världen. Investeringar i solenergi och batterilagring är något hushållen kan göra själva och som minskar beroendet av eloperatörer och elpriser, en väldigt stark morot i en tid när elpriserna ökat mycket på kort tid.

En konsekvens av uppväxlingen är minskad kolanvändning.

Our World in Data: Romania

Källor

1 kommentar

Lägg till din

Lämna ett svar