70% chans att de globala utsläppen börjar sjunka 2024

Vad händer

Enligt analysfirman Climate Analytics är det sjuttio procents sannolikhet att globala utsläpp börjar sjunka redan nästa år.

Kontext

Vad händer om den nuvarande utvecklingen för vindkraft, solenergi och elbilar fortsätter? Enligt analysrapporten When will global greenhouse gas emissions peak? från Climate Analytics får det fantastiska konsekvenser eftersom världens samlade utsläpp slutar växa redan nästa år.

that means that this year would be the last record that we break in global greenhouse gas emissions

Climate Analytics: When will global greenhouse gas emissions peak?

Enligt analysen är det 70 procents chans att detta faktiskt händer. Förutsättningarna är att nuvarande etablering av fri energi fortsätter och att det sker vissa framsteg att begränsa utsläpp som inte är koldioxid.

Ökning av fri energi i det accelererade scenariot

Climate Analytics: When will global greenhouse gas emissions peak? (pdf)

Om den exempellösa etableringen av vindkraft och solenergi i världen fortsätter kommer fossila bränslen slås ut från elsektorn, med kol som börjar minska redan i år, gas 2024 och olja 2025, till följd av elbilens ökning.

Vad har det för betydelse

Det mest effektiva sättet att sänka utsläpp är att stödja denna utveckling, för stater, regioner och städer samt att agera fokuserat på att sänka metanutsläppen. Att dessutom bidra till fler värmepumpar och energieffektiviserande åtgärder snabbar på uppväxlingen ännu mer.

Källor

1 kommentar

Lägg till din

[…] Om den nuvarande utvecklingen för vindkraft, solenergi och elbilar fortsätter kommer världens samlade utsläpp börja sjunka redan i år! Chansen att detta händer är 70 procent förutsatt att nuvarande etablering av fri energi fortsätter och att det sker vissa framsteg att begränsa utsläpp som inte är koldioxid. Läs mer […]

Lämna ett svar