USAs energisystem växer utan utsläpp

Vad händer

USA ökar mängden batterier och solpaneler radikalt under 2024.

Kontext

Totalt är prognosen att USAs elproduktion ökar med tre procent 2024. Fri energi ökar två procentenheter till 24 procent av den totala elproduktionen samtidigt som kolets del av elproduktionen minskar med 9 procent. Landets utsläpp tros minska marginellt med 0,1 procent.

Solenergin i USA väntas växa med fyrtio procent jämfört med 2023. Den utvecklingen överskuggas dock av batterilagring som är på väg mot 82 procents ökning i år. Vindkraften fortsätter växa men i en mer måttlig takt, fem procent jämfört med 2023.

Prognos för USAs elproduktion (gigawatt)

20232024Förändring (%)
Batterilagring1731+82
Solenergi93130+40
Vindkraft149156+5
Uran9697+1
Bergvärme330
Vattenkraft80800
Visual Capitalist: 2024 U.S. Clean Electricity Outlook

Vad har det för betydelse

USA rör sig snabbt mot fri energi i elsektorn, en ökad elproduktion totalt och en minskning av fossila bränslen, framförallt kol.

Källor

Lämna ett svar