Solenergin fördubblades i Sverige 2023

Vad händer

2023 installerades över 103 000 solenergianläggningar i Sverige. Kapaciteten ökade med 101 procent jämfört med 2022.

Kontext

Vid årsskiftet fanns drygt 250 000 solenergianläggningar med en installerad kapacitet på 3,97 gigawatt (miljarder watt) efter en rekordökning från 2022.

Solenergikapacitet i Sverige (megawatt)

36 anläggningar med sammanlagd installerad effekt 129 MW var större än 1 MW under 2023 och svarade för 8% av installerad effekt 2023. Det är en stor ökning från de 6 anläggningar på 21 MW som installerades året innan. Ökningen hade kunnat vara ändå större om det hade varit lättare och snabbare med tillstånd och nätanslutningar, som sinkar utbyggnadstakten för solcellsparker på mark.

Bengts nya villablogg: Rekord solceller 2023 – 104 000 anläggningar och 1 598 MW

Den totala produktionen av elektricitet från solenergi ökade från 1,968 till 3,096 terawattimmar under 2023, en ökning med 57 procent.

Solenergi producerade 3,1 terawattimmar elektricitet, 1,9 procent av Sveriges elproduktion på 163 terawattimmar.

Källor

Lämna ett svar