Global solenergi, vindkraft och batterilagring fortsätter öka exponentiellt

Vad händer

RethinkX visar att prognosen de presenterade för fyra år sedan (och för fjorton år sedan) håller och att uppväxlingen av fri energi tagit fart och är på god väg att ta över världens elproduktion.

Kontext

2020 skrev analytikerna Adam Dorr and Tony Seba en prognos för den globala energiförsörjningen mellan 2020 och 2030. Huvudtesen var att världens efterfrågan på elektricitet skulle kunna mötas av solenergi, vindkraft och batterier.

It is both physically possible and economically affordable to meet 100% of electricity demand with the combination of solar, wind, and batteries (SWB)

Rethinking Energy

Nu visar data att uppväxlingen till solenergi, vindkraft och batterier redan möter 100 procent av efterfrågan på elektricitet under delar av året i flera av världens regioner.

Uppväxlingen sker både i stor och liten skala. Grow har skrivit om hur Kalifornien dels försörjer sig enbart med solenergi, vind- och vattenkraft i flera timmar på raken, dels använder batterilager som enskilt största energikälla. Guvernören rapporterar stolt om hur detta är möjligt. Mumbai, med över 12 miljoner invånare, rapporterar om hur fri energi försörjt staden med elektricitet i fyra timmar. I norra Australien har ett mikronät av solpaneler och batterier försörjt ett samhälle med aboriginer med elektricitet i snitt 83 procent av tiden.

In 2023, South Australia was powered by only solar and wind for at least part of the day on 282 days of the year, and is on track to produce all annual electricity from SWB by 2028. A recent analysis by Argonne and NREL has shown that it is even possible to host 100% SWB in the South Pole, where solar and wind power can cut diesel usage by 95% and, with lithium-ion batteries, even 100%.

RethinkX: 100% SWB isn’t just a possibility, it’s already happening

2024 ser vi en ökning av fri energi i USA med 94 procent och i Kina kommer solenergi och vindkraft stå för 40 procent av elproduktionen!

RethinkX: 100% SWB isn’t just a possibility, it’s already happening

Vad har det för betydelse

Den globala s- kurvan för solenergi, vindkraft och batterilagring visar inga tecken på att ha nått en platå. Teknologierna fortsätter sin historiskt snabba uppväxling.

Källor

Lämna ett svar