Varför tar det sån tid för fri energi

Vi längtar och längtar, skriver på upprop efter upprop, demonstrerar, klagar, pratar och väntar lite till. Vad är det som tar sån tid? Varför har vi inte bytt oljan mot vindkraft och solenergi ännu?

Det korta svaret är, industrier förändras inte över en natt men när förändringen sker känns det som att det sker plötsligt. 

Vi står inför en enorm samhällsförändring när kol, olja och gas ersätts av solenergi, vindkraft och batterilagring. De senaste tvåhundra åren har stöpt våra samhällen i bensinbilens och den koleldade industrins former. Allt från förorter till oljetankers och plastvaror är resultatet av fossila bränslen. Nu håller allt det på att förändras.

Priserna på solenergi och vindkraft sjunker snabbare än någonsin och den prisutvecklingen kommer fortsätta. Inom ett par år når vi tröskeln där all fri energi är billigare än all fossil energi, i alla länder! Paul Gilding, tidigare chef för Greenpeace, beskriver detta väl i en text från 2015, Fossil Fuels Are Finished. The Rest Is Detail

“This shift to a “technology” has many implications for energy but the most profound one is very simple. As a technology, more demand for renewables means lower prices and higher quality constantly evolving for a long time to come. The resources they compete with – coal, oil and gas – follow a different pattern. If demand kept increasing, prices would go up because the newer reserves cost more to develop, such as deep sea oil. They may get cheaper through market shifts, as they have recently, but they can’t keep getting cheaper and they can never get any better.
In that context, consider this. Renewables are today on the verge of being price competitive with fossil fuels – and already are in many situations. So in 10 years, maybe just 5, it is a no-brainer that renewables will be significantly cheaper than fossil fuels in most places and will then just keep getting cheaper. And better.”

Paul Gilding: Fossil Fuels Are Finished. The Rest Is Detail

Så vi står inför ett sammanbrott för oljan och gasen, Rysslands invasion av Ukraina är det senaste desperata försöket att bromsa denna utveckling, och en explosion av fria energiverktyg i form av solcellsparker, havs- och landbaserad vindkraft, hushållsbatterier, värmepumpar och eldrivna fordon.

Om du tycker detta låter bekant beror det på att förändringen har tagit fart i Sverige. I år passerade elbilar sina bensindrivna motsvarigheter i nybilsförsäljningen. Höga elpriser har fått svenskarna att gå man ur huse för att sätta upp solpaneler och värmepumpar. Trots diskussion om vindkraftens vara eller inte vara genomförs rekordstora installationer i år 2022, motsvarande tio terawattimmar, en ökning med 40%!! på ett år, och prognosen är att det kommer installeras ännu mer 2023. Så uppväxlingen till fri energi har nu börjat.

Du kan bidra,

  • enklast genom att flytta ditt sparande till solenergi och vindkraft. Det ger bättre ränta än bankerna och att du ökar accelerationen för etablering av den fria energin.
  • Du kan också sätta in ett hushållsbatteri i ditt hus eller föreslå något liknande i din bostadsrättsförening.
  • Du kan ta upp behovet av investeringar i solenergi och vindkraft i ditt politiska parti, lokalt, regionalt och nationellt.
  • Och du kan tänka kreativt om hur vi kan få upp ännu fler solpaneler och vindkraftverk och berätta för oss andra om det.

Kort sagt, förändringen är på väg, du kan bidra till den och du kan berätta för andra så vi blir fler som bidrar till uppväxlingen. 🌞

Bildkälla: Wikimedia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *