Vad är skillnaden mellan solenergi, solpaneler och solceller

Energiområdet präglas av begreppsförvirring och en mängd mer eller mindre genomtänkta fraser. Här reder vi ut skillnaden mellan tre termer.

  • Solenergi är energi som kommer från solens ljus. Ordet används oftast som samlingsord för elektricitet och värme som produceras från solljus.
  • Solceller är de små komponenter som utgör själva jobbet att konvertera solljus till elektricitet.
  • Solpaneler sitter på hustak eller åkrar och genererar elektricitet. En solpanel består av flera solceller.

Solcell

En solcell är en kemisk-teknisk konstruktion som omvandlar solljus till elektricitet.

En solcell eller en ’fotovoltaisk cell’ är en anordning bestående av halvledare (ofta kisel) som fungerar som dioder. När dessa dioder belyses uppstår en elektrisk ström i diodens backriktning.

Wikipedia
En solcell
Seriekopplade solceller som bildar en solpanel

Solpanel

Solpaneler är ramar med seriekopplade solceller. Panelerna är en praktisk lösning för att montera solceller på ett tak eller en åker.

Ett tjugotal solpaneler på ett tak

Solenergi

Solenergi är ett samlingsord för elektricitet och värme som produceras från solljus. Färdiginstallerade solpaneler fyllda med solceller tar emot solljus och omvandlar till elektricitet.

Solenergi är energi som kommer från solens ljus. Det är tack vare solenergin som det finns liv på jorden. Utan värme från solen skulle jorden vara kall, och det är solenergin som driver växternas fotosyntes.

Wikipedia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *